top of page
Ayourveda.jpg

Ayourveda

Balance i krop og sind; er en holistisk yoga praksis bestående af tre elementer der tilsammen favner det hele menneske og sætter fokus på betydningen af balance i livet, hele livet.

Grundforståelsen er ”altings forbundethed” med andre ord, at alting hænger sammen med alting. Det betyder at du i forløbet får en dybere indsigt i, og forståelse for, betydningen af fundamentale sammenhænge og balancer, imellem krop, sind, kost og bevægelse.

I det følgende finder du en kort beskrivelse af de 3 delelementer i den holistiske tilgang i; Balance i krop og sind.

 

 

Det første element

Ayourveda – videnskaben om forbundethed og balance

’ayour’ (Liv)  ’veda’ (viden) Sanskrit

 

Ayourveda er det ældst overlevende komplette medicinske system i verden. En 5000 år gammel indisk lægevidenskab der arbejder holistisk (helhedsorienteret)på at balancere krop og sind. Auyorveda er det eneste medicinske system som anerkender 10 metabolistiske og psykologiske kropstyper. Ayourveda adskiller sig fra moderne medicin ved at se den enkelte og dennes krop som helt unik med sit eget ”blueprint”(prakruti), og unike ubalancer(vikruti) som resultat af netop denne persons livsstil, valg og omstændigheder.

 

Ayourveda betyder viden(skab) om livet. Fokus er ikke på sygdomme og skavanker, men på ubalancer.I sin essens er Ayourveda forbyggende.  Målet er at ”fange” ubalancer inden de manifesterer sig som noget uhelbredeligt i kroppen.

 

I det ayourvediske system taler man om tre grundprincipper; doshaerne Vata, Pitta og Kapha. Vi har alle, hver især, alle tre dosha’er i kroppen. Den procentvise fordeling af doshaerne i det enkelte menneske er helt individuel. Ofte dominerer en eller to. Forårsaget af indre og ydre påvirkninger er doshaerne i konstant bevægelse i forhold til hinanden. Når doshaerne kommer i ubalance bliver vi syge. Vores evne til at vedligeholde balancen mellem dem bestemmer hvor godt vi lever og hvor længe.

 

Du undersøger din egen dosha konstitution og kan få lavet en test der kortlægger din dosha- profil med anbefalinger om kost og bevægelse

 

Det andet element

Hatha yoga-terapi og biomekanik

Bevægelse i alignment  - den sunde krops naturlige bevægelse

 

Når vi arbejder med bevægelse i alignment i yoga øvelserne skabes den optimale holdning; den optimale balance mellem styrke og smidighed og dermed sundhed og mobilitet i kroppens led, muskler og bindevæv. Med afsæt i universelle bevægelses og holdningsprincipper i kroppen søger vi med individuelt fokus at stabilisere og styrke kroppen hvor den er ustabil, skabe mere plads og smidighed hvor den er fastlåst.

 

At være og bevæge sig i alignment styrker optimalt flow i; blodgennemstrømning, cirkulation af lymfe, ilt, hormoner og nervekommunikation

 

Der arbejdes primært med afsæt i Hatha yoga øvelser. Du får mulighed for at få sammensat dit personlige alignment-yoga program, afsemt med din Dosha konstitution.

Det tredje element

Yoga Nidra

Ring eller skriv endelig for uddybning eller spørgsmål.

Kontaktinfo findes herunder:

Kontakt:  Helle Milton

Mobil/sms:  23324932

Mailhellemilton@icloud.com

bottom of page